2894B2 - Alternative Ladies' Slinky-Jersey V-Neck T-Shirt